Obrada maka

  • Nalazi se
    Galerija naivne umetnosti
  • Godina nastanka1970
  • Tehnika Ulje
  • Dimenzije65 cm x 49 cm
  • Materijal Platno
  • Delite