Zuzana Vereski

Rođena je 1955. godine u Padini.
Osnovnu školu završila je u Padini, a srednju trgovačku školu u Pančevu. Bavi se isključivo slikarstvom.
Jedna od najplodnijih i najsvestranijih slikarki naivne umetnosti današnjice. Za lajt motiv svog stvaralaštva izabrala je cveće, tačnije bulke i margarete, a od životinjskog sveta tu su gusani i crni mačor. Zvučnim koloritom na platno prenosi svu lepotu slovačkog folklora. Svojom likovnom retorikom slika žanr motive, portrete, vedute, enterijere, mrtve prirode i figure, a slikarsku virtuoznost prenosi putem ulja na platnu, crtežom, akrilikom i pastelom. Pored svega bavi se i primenjenom umetnosću.
Član Galerije naivne umetnosti od 1986. godine. Živi i stvara u Kovačici.

  • Datum rođenja1955
  • GradKovačica