Pavel Hajko

Rođen je 1952. godine u Kovačici.
Osnovnu školu završio je u Kovačici. Kasnije je izučio stolarski zanat. Radio je u nizu preduzeća, da bi se od 1992. godine posvetio isključivo slikarstvu. U svojoj slikarskoj ikonografiji on je prolazio kroz nekoliko faza stvaranja. Najpre je slikao borbu lisice i petla, u drugoj fazi, na njegovim platnima dominirao je erotski naboj, ali petao je i dalje bio prisutan na likovnim kompozicijama. Naime, petao se iskristalisao kao primarni lajtmotiv u svoj lepoti šarolikosti boja. Slika žanr motive, portrete, pejzaže i animalističke motivie i to ulja na platnu, ulja na staklju, a pravi i crteže.
Član Galerije naivne umetnosti od 1981. godine. Živi i stvara u Kovačici.

  • Datum rođenja1952
  • GradKovačica