Martin Paluška

Rođen je 1913. godine u Kovačici. Umro je 1984. godine.
Završio je šest razreda osnovne škole u Kovačici i trogodišnju zanatsku školu u Kačarevu.
Radio je u Beogradu, Pančevu, i na kraju kao direktor mlinskog kombinata u Kovačici. Živeo je i stvarao u Kovačici.
On je rodonačelnik kovačičkog naivnog slikarstva. Slika precizno i pedantno, crtački savršeno. Na platno prenosi svakodnevicu svojih suseljana, verno prikazujući mašine koje su se koristile prilikom ratarskih radova. Stoga, na njegovim platnima najviše vlada žanr motiv, mada u njegovom stvaralatštvu nalazimo i motiv mrtve prirode. Slikao je isključivo ulje na platnu. Bio je član Galerije naivne umetnosti od 1952. godine.

  • Datum rođenja1913
  • Datum smrti1984
  • GradKovačica