Jan Bačur

Rođen je 1937. godine u Padini.
Završio je četiri razreda osnovne škole u Padini, malu maturu u Kovačici, a srednju upravnu školu u Beogradu. Radio je kao službenik. Sada je u penziji.
Slika nekadašnji izgled Padine, i zato ga nazivaju istinskim hroničarem života u Padini. Jedan je od retkih slikara, koji u svom stvaralačkom opusu gaji portret.Pred toga bojama pruzetim iz prirode slika, vedute, pejzaže i žanr motive. Slika uljem na platnu i pravi crteže.
Član Galerije naivne umetnosti od 1985. Godine. Živi i stvara u Padini.

  • Datum rođenja1937
  • Datum smrti2022
  • GradPadina