Pavel Hajko Pavel Hajko, Duel, 43x51, 1989.jpg

Pavel Hajko, Duel, 43x51, 1989.jpg

  • Sa nachádza
    Galerija naivne umetnosti
  • Rok tvorby1989
  • Technyka Ulje
  • Rozmery43 cm x 51 cm
  • Materiál Platno
  • Podeliť