Štefan Varga

Narodil sa roku 1959 v Kovačici.
Základnú školu ukončil v Kovačici a gymnázium v Mostare (Bosna a Hercegovina). Pracuje ako úradník.
Jeho obrazy predstavujú spomienky na dávne časy, ale tiež plody maliarovej obrazotvornosti, ktoré odzrkadľujú radosť zo života a zafarbené sú zvláštnou veselosťou a humorom, ktorý je príznačný pre tohto autora. Robí kresby a olejomaľby. Svoju bohatu maliarsku imagináciu, do výtvarnej kompozície materializuje cestou žánrového motívu, veduty a krajinky.
Je členom Galérie insitného umenia od roku 1999. Žije a tvorí v Kovačici.

  • dátum narodenia1959
  • MestoKovačica