Pavel Ljavroš

Narodil sa roku 1958 v Padine.
Základnú školu ukončil v Padine. Chodil do gymnázia v Kovačici, ale ho neukončil. Zamestnaný bol ako pracovník v cukrovare a od roku 1993 sa zaoberá výlučne maliarstvom.
Nadrealistické a fantastické krajiny majstrovsky prenáša na plátno, zjednocujúc ich so žánrovým alebo animalistickým motívom.Jeho prejav sa vyznačuje zvláštnou precibrenosťou
a lyrickosťou. Okrem olejomalieb, tiež maestrálne robí aj kresby.
Je členom Galérie insitného umenia od roku 1995. Žije a tvorí v Padine.

  • dátum narodenia1958
  • MestoPadina