Pavel Lacko

Narodil sa roku 1927 v Kovačici.Umrel roku 1976.
Ukončil šesť tried základnej školy v Kovačici a tri triedy gymnázia v Pančeve. Pracoval ako úradník. Žil a tvoril v Kovačici.
Maľujúc žánrové motívy,olejomaľbou, vlastnú tvorbu zameral na obrazy dedinského života. Jeho maliarsky vek bol krátky. Členom Galérie insitného umenia sa stal roku 1964.

  • dátum narodenia1927
  • Dátum smrti1976
  • MestoKovačica