Pavel Hrk

Narodil sa roku 1922 v Kovačici. Umrel roku 1996.

Ukončil štyri triedy základnej školy v Kovačici a trojročnú remeselnícku školu v Kačareve. Pracoval ako stolár. Žil a tvoril v Kovačici.

Vo svojej tvorbe sa najviac zameral na krajinku ako motív, maľujuc hlavne rovinu svojho rodného prostredia, ale na jeho obrazoch možno vidieť aj žánrové motívy, ako aj portréty. Maľoval olejomaľbu. Členom Galérie insitného umenia sa stal roku 1954.

  • dátum narodenia1922
  • Dátum smrti1996
  • MestoKovačica