Pavel Hajko

Narodil sa roku 1952 v Kovačici.
Základnú školu ukončil v Kovačici, neskoršie sa vyučil stolárskemu remeslu. Pracoval vo
viacerých podnikoch a od roku 1992 sa venuje výlučne maliarstvu.
Jeho maliarska ikonografia prechádzala niekoľkými tvorivými obdobiami. Najprv maľoval boj
medzi líškou a kohútom, v druhom období na jeho plátnach mala prevahu erotická vášeň, ale
kohut i naďalej bol prítomný na výtvarných kompozíciach. Najme, kohút vynikol ako
primárny leitmotív v plnej kráse jeho pestrých farieb. Maluje : žánrové motívy, portréty,
krajinky, animalistické motívy a to ako olejomaľbu, sklomaľbu a robí aj kresby.
Je členom Galérie insitného umenia od roku 1981. Žije a tvorí v Kovačici.

  • dátum narodenia1952
  • MestoKovačica