Pavel Cicka

Narodil sa roku 1961 v Kovačici.
Základnú školu ukončil v Kovačici a strednú poľnohospodársko-strojnícku školu vychodil v Pančeve. Pracoval v poľnohospodárskom družstve. Od roku 1999 zaoberá sa výlučne maliarstvom.
Jeho výtvarná tvorba prešla niekoľkými vývinovými obdobiami. Svojráznym spôsobom znázorňuje koňa ako samostatný motív. V súčasnosti ho zaujímajú témy rybolovu v idylickom ovzduší, ktoré podáva charakteristickým koloritom. Jeho maliarstvo zakladá sa na žánre, tiež maľuje krajinky a animalistické motívy. Robí pastely, kresby, no zakladným prostriedkom jeho umeleckého vyjadrovania je olejomaľba.
Je členom Galérie insitného umenia od roku 1986. Žije a tvorí v Kovačici.

  • dátum narodenia1961
  • MestoKovačica