Martin Paluška

Narodil sa roku 1913 v Kovačici. Umrel roku 1984.
Ukončil šesť tried základnej školy v Kovačici a trojročnú remeselnícku školu v Kačareve. Pracoval v Belehrade a Pančeve a nakoniec ako riaditeľ mlynárskeho kombinátu v Kovačici. Žil a tvoril v Kovačici.
Bol jeden zo zakladateľov kovačického insitného maliarstva. Maľuje precízne, pedantne a kresliarsky dokonale. Na obrazy prenášal každodennosť svojich spoluobčanov, verne znázorňujúc stroje, ktoré sa používali pri poľnohospodárskych prácach. Prave preto na jeho plátnach panuje žanr motív, iked´ v jeho tvorivej činnosti možno vidieť i motív zátišia. Maľoval výlučne olejomaľbu. Čenom Galérie insitného umenia sa stal roku 1952.

  • dátum narodenia1913
  • Dátum smrti1984
  • MestoKovačica