Martin Markov

Narodil sa roku 1954 v Pančeve. Umrel roku 2013.
Základnú školu ukončil v Padine a neskoršie strednú odbornú školu hospodárstva v Ade.
Pracoval v niekoľkých podnikoch, ale od roku 1991 sa venoval výlučne maliarstvu. Žil a pracoval v Padine.
Studňa ako leitmotív, lyrický kolorit, nedozerný priestor a krása banátskej roviny sú hlavné charakteristiky jeho umeleckej tvorby. Olejomaľbou a sklomaľbou znazorňoval žanr motívy a krajinky.
Členom Galérie insitného umenia sa stal roku 1985.

  • dátum narodenia1954
  • Dátum smrti2013
  • MestoPadina