Martin Jonaš

Narodil sa roku 1924 v Kovačici. Umrel roku 1996.
Ukončil štyri triedy základnej školy v Kovačici. Zaoberal sa poľnohospodárstvom. Žil a tvoril v Kovačici.
Jeho obrazy sú nasiaknuté osobitnou maliarskou filozofiu. Tažký život sedliakov znázorňuje cez hypertrofické končatiny ľudí, čím sa stal rozpoznateľný a vážený vo svete insitného umenia. Vedľa Sokola namaľoval prvý obraz v duchu insitnosti v Kovačici roku 1953. Maľoval olejomaľbu, robil kresby, linorytz a drevorezz. Njaviac maľoval žaner, no v jeho bohatej tvorivej činnosti nachádzame tiež ako motívy portrét, vedutu, krajinky, animalistické motívy a figúry. Je jedným z najznámejších insitných maliarov z tohto prostredia.
Členom Galérie insitného umenia sa stal roku 1952.

  • dátum narodenia1924
  • Dátum smrti1996
  • MestoKovačica

Všetky diela