Jano Šimek

Jano Šimek sa narodil roku 1965 v Padine, kde ukončil základnú školu. Strednú elektrotechnickú školu ukončil v Pančeve. Žije a pracuje v Padine.

Ešte ako žiak základnej školy prejavil výtvarný talent, ale ho po ukončení školy zanedbal. Iba niekedy kreslil ceruzou. Okolo roku 1995 sa začína zaujímať o maľovanie olejovými farbami, a za pomoci starších, vtedy už známych maliarov, nadobúda prvé vedomosti o tejto technike. Na samom začiatku sa rozhodol, že to nebude insitné umenie, keďže ho lákal realizmus. Prvú výstavu mal roku 1996 spolu s maliarmi, ktorí v tom období tiež začínali maľovať. Vystavoval prevažne na spoločných výstavách, hlavne v Padine, ale tiež v Belehrade, Crepaji a v Kovačici. Formujúc vlastný štýl, snažil sa preniesť na plátno niektoré vlastné idey a preto sú na jeho obrazoch prítomné reálne objekty a ľudia umiestnení do nadreálneho okolia. Roku 2001 mal prvú samostatnú výstavu, a potom sa na určité obdobie prestal zaoberať maliarstvom. Ale keď sa padinskí maliari rozhodli založiť Združenie Smäd, povolali ho, aby sa stal členom tohto výtvarného združenia. To ho inšpirovalo, aby znovu viac maľoval a hneď potom (2012) mal druhú samostatnú výstavu. Jano Šimek ešte stále zdokonaľuje vlastný štýl, potroche blúdiac medzi realizmom a nadrealizmom, jeho kolegovia ho pomenovali „hypernadrealistom“.  

 

 

  • dátum narodenia1965
  • MestoPadina