Jan Strakušek

Narodil sa roku 1926 v Kovačici. Umrel roku 2014.
Ukončil štyri triedy základnej školy v Kovačici, potom absolvoval murársky kurz v Kovačici a neskoršie aj dve triedy strednej stavebníckej školy a získal diplom vedúceho stavby. Po odchod do dôchodku pracoval v stavebníckom podniku v Kovačici. Žil a tvoril v Kovačici.
Pre jeho tvorivý opus je príznačné bohatstvo a rozmanitosť tém a motívov.Olejomaľbou okrem dedinských žánrových tém a obrazov zo života niekdajšej Kovačice maľoval aj obrazy z vojny a poľovnícke príbehy, verne znázorňoval portréty, zátišia a animalistické motívy.
Členom Galérie insitného umenia sa stal roku 1954.

  • dátum narodenia1926
  • Dátum smrti2014
  • MestoKovačica