Jan Sokol

Narodil sa roku 1909 v Kovačici. Umrel roku 1982.
Ukončil päť tried základnej školy v Kovačici. Zaoberal sa poľnohospodárstvom. Žil a tvoril v Kovačici.
Je jeden zo zakladateľov kovačickej školy insitného maliarstva. Vedľa Jonáša roku 1953 namaľoval prvý insitný obraz v Kovačici. Iked´ sa vyskúšal v maľovaní portrétov a interijérov,vždy zostával verný žánrovým motívom, znázorňujúc dedinský život svojich spoluobčanov. Maľoval výlučne olejomaľbu.
Členom Galérie insitného umenia sa stal roku 1952.

  • dátum narodenia1909
  • Dátum smrti1982
  • MestoKovačica