Jan Knjazovic

Narodil sa roku 1925 v Kovačici. Umrel roku 1985.
Ukončil šesť tried základnej školy v Kovačici. Zaoberal sa poľnohospodárstvom.

Žil a tvoril v Kovačici. Je jeden z najznámejších insitných maliarov z tohto prostredia.Vo svojej maliarskej ikonografii prešiel niekoľkými vývinovými obdobiami: jasným a tmavým. Maľoval nočné obrazy a rozpoznateľný je vďaka nevšednému znázorňovaniu aktérov na obrazoch.
Olejomaľbou na svojrázny spôsob maľoval žánrové motívy, veduty, krajinky a animalistické motívy.
Určite najlepší znalec farieb a ich vzájomných vzťahov medzi malarami kovačickej insity. Maliar s výnimočným talentom.
Členom Galérie insitného umenia sa stal roku 1952.

  • dátum narodenia1925
  • Dátum smrti1985
  • MestoKovačica

Všetky diela