Jan Garaj

Narodil sa roku 1930 v Kovačici. Umrel roku 2003.
Ukončil päť tried základnej školy. Zaoberal sa poľnohospodárstvom a stavebníctvom. Žil a tvoril v Kovačici.
Na jeho plátnach dominuje tematika súvisiaca s poľnými prácami. Vo svojej tvorbe zostal verný špecifickému štýlovému výrazu, maľujúc rovné plochy bez zvýrazňovania volúmenu a perspektívy. Mľoval výlučne oljejomaľbu a to žáner.
Členom Galérie insitného umenia sa stal roku 1960.

  • dátum narodenia1930
  • Dátum smrti2003
  • MestoKovačica