Jan Bačur

Narodil sa roku 1937 v Padine.

Ukončil štyri triedy základnej školy v Padine, maturoval v Kovačici a strednú administratívnu školu vychodil v Belehrade. Pracoval ako úradník. Dnes je na dôchodku.

Maľuje niekdajší život a vzhľad svojho rodiska a preto sa považuje za skutočného kronikára Padiny. Je jedným zo zriedkavých maliarov, ktorý vo svojej tvorbe pestujú portrét. Okrem portrétu, farbami prekreslených z prírody maľuje, veduty, krajinky a žáner.Tvorí oljejomaľbou a robi kresby.

Je členom Galérie insitného umenia od roku 1985. Žije a tvorí v Padine.

  • dátum narodenia1937
  • Dátum smrti2022
  • MestoPadina

Všetky diela