Eva Husarikova

Narodila sa roku 1942 v Kovačici.
Základnú školu ukončila v Kovačici. Zaoberá sa výlučne maliarstvom. Bohatý opus jej tvorby tvorí rozmanitosť tém a motívov, ktoré súvisia so slovenskou etnicitou. Predmetom jej záujmu sú veľmi často náboženské motívy, ako aj obrazy očarujúcich zimných nocí. Žánrové motívy, krajinky, zátišie, interiér, biblická tematika, patria ku témam a motívom, ktoré zdobia jej výtvarnú činnosť, znázornenú ako olejomaľbu, pastel alebo kresbu.Na jej dielach sa ako leitmotív javí jabloň.
Je členkou Galérie insitného umenia od roku 1969. Žije a tvorí v Kovačici.

  • dátum narodenia1942
  • MestoKovačica

Všetky diela