Eva Svetlikova

Narodila sa roku 1936 v Kovačici. Umrela roku 2001.

Ukončila tri triedy základnej školy v Kovačici. Žila a tvorila v Kovačici.

Jej obrazy znázorňujú niekdajší život v jej rodnej Kovačici, prostredníctvom farieb z prírody. Olejomaľbou maľovala  žánrové motívy, krajinky, zátišia a animalistické motívy.

Členkou Galérie insitného umenia sa stala roku 1995.

  • dátum narodenia1936
  • Dátum smrti2001
  • MestoKovačica